A journey through the Wormhole

 • RegionArts Workshop: From conceptual project to product or service 

 • Be Sociable, Share:

  < Back to events

  For years we have seen large numbers of promising creative and promising projects ending in full glory. Projects that have the potential to offer social and economic value as a product or service, but are clueless when it comes to developing all the steps to get there. They get stuck in 'the wormhole’. Wedged between the artistic, conceptual and ideological reality and that of 'the market' and the 'hard economy’! During this workshop we share the framework that provides insight into which steps are required to get through the wormhole. Read more below (Dutch only).

  Aanmelden voor 3 maart via sarie@baltanlaboratories.org

  Taal: Nederlands

  Al jaren zien we grote aantallen veelbelovende creatieve en veelbelovende projecten sterven in schoonheid. Projecten die de potentie hebben om als product of service maatschappelijke en economische waarde te bieden, maar niet alle stappen weten te doorlopen om zover te komen. Ze blijven steken in ‘the wormhole’ tussen de artistieke, conceptuele en ideologische realiteit en die van ‘de markt’ en de ‘harde economie’!

  We hebben een raamwerk ontwikkeld dat inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn om door de wormhole heen te komen. Daarbij houden we rekening met de verschillende perspectieven van makers, intermediairen, beleidsmakers en klanten/financiers. Want het is goed mogelijk dat verschillende groepen op uiteenlopende manieren kijken naar hetzelfde project. De maker kan denken dat het project bijna klaar is, terwijl een financier vindt dat er nog veel moet gebeuren, of omgekeerd. Het raamwerk voorziet in een manier om de dialoog vanuit de verschillende perspectieven te begeleiden bij elke stap van idee tot implementatie.

  Als het lukt om meer projecten door de wormhole te krijgen, met de juiste begeleiding, verhogen we de innovatiekracht van een regio of ecosysteem onder impuls van de creatieve sector. Tijdens de workshop bespreken we verschillende cases die zich op verschillende plekken bevinden in ‘the journey through the wormhole’, zodat we meer zicht krijgen op de bruikbaarheid van dit raamwerk. Met deze discussie kweken we meer begrip voor de verschillende perspectieven en maken we duidelijker welke ondersteuning wanneer nodig is.

  < Back to events