• Culture in the province of Noord-Brabant under pressure 

 • Be Sociable, Share:

  < Back to library

  Posted: 12 May 2020


  Brabant from lockdown to meltdown?


  The Cultural sector in our province of Noord-Brabant is currently under high pressure with the new political coalition, consisting of VVD (liberal democrats), CDA (Christian democrats), Forum voor Democratie (forum for democracy) en Lokaal Brabant (regional Brabant). Opposite from what you might expect from local and democratic parties, the coalition decided to degrade culture from a separately recognized policy area to a subsector of leisure (‘vrije tijd’), together with sports and entertainment, while at the same time heavily cutting back on its funding. Baltan Laboratories shares the concern of the entire cultural sector about the future of the cultural climate and the overall effect on the leading position of Noord-Brabant as region of innovation. If the cultural funding infrastructure will be severely damaged with this new policy, as it appears from the plans that have recently been presented, the region of Noord-Brabant will become a societally dry and cold desert. Moving back in time in its national and international position as cutting edge region for creativity and innovation.

  (Statement in Dutch only).

  Vorige week presenteerde de nieuwe coalitie van Brabant, bestaande uit VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant, het coalitieakkoord. Compleet tegengesteld aan wat je mag verwachten van partijen die ‘democratisch’ of ‘lokaal’ in hun naam dragen, wordt de cultuursector gedegradeerd van een volwaardig beleidsdomein naar een onderdeel van ‘vrije tijd’, samen met sport en vrijetijdsbesteding. Er is geen plek meer voor een gedeputeerde van Cultuur en de subsidie wordt radicaal afgebouwd de komende periode.

  Baltan Laboratories betreurt dat in deze tijden van lockdown en klimaatverandering, beslissingen worden gemaakt die een stap terug in de tijd lijken te zijn. Het is een alom erkend gegeven dat cultuur in Brabant qua financiering sterk achterloopt op gebieden in de Randstad. Een historisch gegeven waarbij de inspanningen van de provincie de voorbije jaren een levensnoodzakelijke pleister op de zere wonden waren. De lovenswaardige inspanningen om bijvoorbeeld Brabant-C Cultuurfonds op te richten met een deel van het budget van de niet behaalde titel van Culturele Hoofdstad, en de meer recente inspanning om extra budget vrij te maken ter compensatie van de COVID-19 crisis zijn met andere woorden geen ‘bonussen’ die nu afgebouwd kunnen worden. Het zijn de levenslijnen die nog steeds ontoereikend zijn om cultuur in Brabant op het niveau te plaatsen waar het dient te staan.

  We vinden het onbegrijpelijk dat de kunst- en cultuursector gereduceerd wordt tot een vrijetijdssector. Het is een ontkenning van een sector die zichzelf inmiddels al lang en breed heeft bewezen. Het toont pijnlijk aan dat het nieuwe bestuur geen besef heeft wat de waarde is van cultuur. De provincie Noord-Brabant staat bekend als innovatieve, bruisende provincie. De Brainport regio, met Eindhoven als stad van technologie, design en kennis staan internationaal aan de top in zowat alle ranglijsten voor innovatie, ondernemerschap en vestigingsklimaat. Meerdere beleidsstukken beschrijven de essentiële rol die kunst en cultuur hierin speelt. Studies tonen herhaaldelijk aan dat cultuur en creativiteit essentieel zijn voor economische bloei en voor innovatie. In plaats van cultuur onder ‘vrije tijd’ te scharen, is ‘economie en innovatie’ een meer passende plek. Een regio die pretendeert in te spelen op wereldwijde uitdagingen op gebied van klimaat, technologie, duurzaamheid en transformatie verliest zijn geloofwaardigheid door het niet erkennen van de kunst- en cultuursector als belangrijke aanjager voor deze wereldwijde maatschappelijke transformatie. Er zou daarom juist meer aandacht en waardering voor de sector moeten komen, want als een van de weinigen, beïnvloedt het ook andere (niet creatieve) sectoren. Met alleen aandacht voor erfgoed, zoals nu uit te plannen lijkt op te maken, zal de Brabantse innovatiekracht wegsmelten. Brabant wordt dan opnieuw een achtergesteld gebied.

  We hopen dat de landelijke politiek, alsook de Brabantse steden, bedrijven en burgers, de coalitie tot de verantwoording roepen. De culturele infrastructuur die is opgebouwd de afgelopen jaren zal omvallen en bezuinigen zal het einde betekenen voor vele belangrijke kunstinstellingen en professionele makers, actief in deze regio. Als de beslissingen zich in de ingeslagen richting doorzetten, wordt Brabant een maatschappelijk dorre en droge woestijn, waar je liever zo snel mogelijk aan voorbij gaat. Maak van ‘Ons Brabant’ geen achterland.

  Olga Mink,
  Director Baltan Laboratories.

  content

  test lexicon

  economia

  Economia is the festival of

  < Back to library